Logo Utz Group

Nasza postawa

Zrównoważony rozwój

Zasada Utz

Świadome korzystanie z zasobów jest zakorzenione w misji Grupy Utz. Uważamy, że logistyka wielokrotnego użytku jest optymalnym zastosowaniem dla naszych produktów.

Stosujemy trzyfilarowy model zrównoważonego rozwoju, ale także uwzględniamy wymiar kulturowy i naszą odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Na tej podstawie i przy pomocy działającego w naszej firmie systemu rozliczania emisji dwutlenku węgla opracowaliśmy cele zgodne z celami klimatycznymi Porozumienia Paryskiego z 2015 r.

Strategia klimatyczna Utz

Grupa Utz ma jasną strategię klimatyczną. Do 2030 roku będziemy produkować wyłącznie z użyciem energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, a do 2035 roku będziemy używać głównie surowców pochodzących z recyklingu i o niskiej zawartości CO2. Chcemy być oceniani na podstawie tych standardów i udostępniamy nasze postępy w ramach rocznego raportu o zrównoważonym rozwoju.

Ikona kompensacji CO2 w chmurze
Ikona kompensacji CO2 w chmurze

Jak rozumiemy zrównoważony rozwój

Futurystyczne miasto nocą

Ekonomicznie

Pracujemy wydajnie i z zyskiem, aby móc inwestować z własnych zasobów.

Zielone drzewo z prześwitującym przez nie słońcem

Ekologicznie

Działamy w sposób ekologicznie zrównoważony i w dłuższej perspektywie wykorzystujemy nasze surowce w obiegu zamkniętym.

Mozaika z portretów pracowników Utz

Społecznie

Żyjemy w kulturze korporacyjnej, która stawia ludzi w centrum, żyje według zasad i wymaga zrównoważonego rozwoju poprzez swoje wartości korporacyjne.

Mountains and clouds with Utz values printed on it

Nasza wizja

Nasza wizja to przyszłość z wyłącznie ekologicznie produkowanymi, nadającymi się do ponownego wykorzystania i recyklingu pojemnikami. Prawidłowe wykonywanie naszej pracy oznacza, że nasz ślad węglowy zostanie zredukowany do zera – „Zero Carbon” – i nie powstaną przy tym żadne odpady – „Zero Waste”.

Nasze partnerstwa

Wspólnie z naszymi partnerami i ich wiedzą fachową osiągamy nasze ambitne cele klimatyczne.