Logo Utz Group

Nasza organizacja

Co nas wyróżnia

Organizacja

Oprócz centrali w Szwajcarii, lokalne firmy i agencje Utz na całym świecie dbają o potrzeby naszych klientów. Zdecentralizowane i sprawnie działające struktury pozwalają szybko reagować na zapytania klientów. Rodzinna więź we współpracy, oparta na wspólnych wartościach, na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, promuje żywą kulturę korporacyjną, która umożliwia wszystkim pracownikom rozwój osobisty i zawodowy.

Klienci

Od wielu lat współpracujemy na zasadach partnerstwa z dużą liczbą klientów. W ten sposób wspieramy wielu międzynarodowych liderów z różnych branż.

Lokalne spółki stowarzyszone Utz

Lokalne spółki Grupy Utz działają niezależnie, ale zgodnie z jednolitymi, ustandaryzowanymi procesami. Dzięki temu mogą one oferować na całym świecie rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w najkrótszym możliwym czasie, zapewniając jednocześnie jednolitą jakość naszych produktów i usług.

Georg Utz AG

Augraben 2-4, 5620 Bremgarten, Szwajcaria
Telefon: +41 56 6487711
Fax: +41 56 648 7912
info.ch(at)utzgroup.com

Georg Utz GmbH

Nordring 67, 48465 Schüttorf, Niemcy
Telefon: +49 5923 8050
Fax: +49 5923 805800
info.de(at)utzgroup.com

George Utz Ltd.

Grange Close, Clover Nook Industrial Estate, Alfreton, Derbyshire, DE55 4QT, Wielka Brytania
Telefon: +44 1773 543170
Fax: +44 1773 543180
info.uk(at)utzgroup.com

Georg Utz Sarl

Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, Allée des Cyprès, 01150 Saint Vulbas, Francja
Telefon: +33 437 858300
Fax: +33 437 858309
info.fr(at)utzgroup.com

Georg Utz Sp.z o.o.

ul. Nowowiejska 34, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska
Phone: +48 713 167760
Fax: +48 713 167761
info.pl(at)utzgroup.com

Georg Utz Inc.

14000 North 250 West, Edinburgh, IN, 46124, Stany Zjednoczone
Telefon: +1 812 5262240
Fax: +1 812 5262428
info.us(at)utzgroup.com

Georg Utz Materials Handling (Suzhou) Co. Ltd.

No. 698 Jianlin Road, SND, 215151 Suzhou City, Jiangsu Province, Chiny
Telefon: +86 512 66160227
Fax: +86 512 66160308
info.cn(at)utzgroup.com

Georg Utz de México S. de R.L. de C.V.

Circuito Corral de Piedras No. 17, Polígono Empresarial, 37888 San Miguel de Allende, Meksyk
Telefon: +52 415 1205384
info.mx(at)utzgroup.com

Know-how Utz

Wspólną płaszczyzną w grupie Utz jest szeroka wiedza techniczna. Ścisłe kontakty w ramach Grupy Utz pozwalają na bieżąco aktualizować nasze know-how. Międzynarodowe zespoły ekspertów Utz konsekwentnie rozwijają wewnętrzne standardy produktów i procesów oraz zapewniają jednolitą jakość w zakładach Utz.

Kierownictwo Grupy Utz

Dyrektor Generalny (CEO) nadzoruje zarządzanie Grupą i jest przełożonym dyrektorów zarządzających spółkami Grupy. Jest on odpowiedzialny za przestrzeganie wartości Utz, rozwój strategii Grupy i jej zarządzanie operacyjne, ogólny wynik finansowy, jak również za realizację sformułowanej przez Radę Nadzorczą strategii Grupy. Dyrektor Generalny zapewnia także długoterminowe, skuteczne zarządzanie i międzynarodowy rozwój Grupy Utz.

Dowiedz się o nas więcej.

Rada Nadzorcza

Rada Dyrektorów składa się z przedstawicieli rodziny Utz, akcjonariuszy i członków zewnętrznych. Zapewnia to nie tylko bezpośrednie i pełne wsparcie ze strony akcjonariuszy dla samej Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy, ale również wykorzystanie   wieloletniego doświadczenia i szerokiej wiedzy zewnętrznych członków Rady Nadzorczej.

W szczególności Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i nadzór nad Grupą Utz, określenie strategii, organizację, finanse i księgowość, powołanie Dyrektora Generalnego, Zarządu Grupy i dyrektorów zarządzających, politykę finansową i inwestycyjną oraz politykę personalną.

Rada Dyrektorów przekazała Dyrektorowi Generalnemu (CEO) zarządzanie Grupą.

Dowiedz się o nas więcej.

Akcjonariusze i rodzina Utz

Grupa Utz jest wspierana przez rodzinę Utz jako głównego akcjonariusza, wraz z Fabrel AG i wieloma innymi powiązanymi akcjonariuszami, z których wszyscy mają długoterminowe zobowiązanie, są ściśle związani i zainteresowani trwałym sukcesem firmy.

Rodzinna więź współpracy, oparta na wspólnych wartościach na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, promuje żywą kulturę korporacyjną, która umożliwia wszystkim pracownikom rozwój osobisty i zawodowy.

Profesjonalna organizacja akcjonariatu z przejrzystymi procesami i jasno określonymi obowiązkami zapewnia płynną i efektywną komunikację pomiędzy akcjonariuszami, Radą Nadzorczą i Zarządem Grupy. Umożliwia to podejmowanie szybkich decyzji strategicznych i operacyjnych.

Klienci

Od wielu lat współpracujemy na zasadach partnerstwa z dużą liczbą klientów. W ten sposób wspieramy wielu międzynarodowych liderów z różnych branż.

Lokalne spółki stowarzyszone Utz

Lokalne spółki Grupy Utz działają niezależnie, ale zgodnie z jednolitymi, ustandaryzowanymi procesami. Dzięki temu mogą one oferować na całym świecie rozwiązania dostosowane do potrzeb klienta w najkrótszym możliwym czasie, zapewniając jednocześnie jednolitą jakość naszych produktów i usług.

Georg Utz AG

Augraben 2-4, 5620 Bremgarten, Szwajcaria
Telefon: +41 56 6487711
Fax: +41 56 648 7912
info.ch(at)utzgroup.com

Georg Utz GmbH

Nordring 67, 48465 Schüttorf, Niemcy
Telefon: +49 5923 8050
Fax: +49 5923 805800
info.de(at)utzgroup.com

George Utz Ltd.

Grange Close, Clover Nook Industrial Estate, Alfreton, Derbyshire, DE55 4QT, Wielka Brytania
Telefon: +44 1773 543170
Fax: +44 1773 543180
info.uk(at)utzgroup.com

Georg Utz Sarl

Parc Industriel de la Plaine de l’Ain, Allée des Cyprès, 01150 Saint Vulbas, Francja
Telefon: +33 437 858300
Fax: +33 437 858309
info.fr(at)utzgroup.com

Georg Utz Sp.z o.o.

ul. Nowowiejska 34, 55-080 Kąty Wrocławskie, Polska
Phone: +48 713 167760
Fax: +48 713 167761
info.pl(at)utzgroup.com

Georg Utz Inc.

14000 North 250 West, Edinburgh, IN, 46124, Stany Zjednoczone
Telefon: +1 812 5262240
Fax: +1 812 5262428
info.us(at)utzgroup.com

Georg Utz Materials Handling (Suzhou) Co. Ltd.

No. 698 Jianlin Road, SND, 215151 Suzhou City, Jiangsu Province, Chiny
Telefon: +86 512 66160227
Fax: +86 512 66160308
info.cn(at)utzgroup.com

Georg Utz de México S. de R.L. de C.V.

Circuito Corral de Piedras No. 17, Polígono Empresarial, 37888 San Miguel de Allende, Meksyk
Telefon: +52 415 1205384
info.mx(at)utzgroup.com

Know-how Utz

Wspólną płaszczyzną w grupie Utz jest szeroka wiedza techniczna. Ścisłe kontakty w ramach Grupy Utz pozwalają na bieżąco aktualizować nasze know-how. Międzynarodowe zespoły ekspertów Utz konsekwentnie rozwijają wewnętrzne standardy produktów i procesów oraz zapewniają jednolitą jakość w zakładach Utz.

Kierownictwo Grupy Utz

Dyrektor Generalny (CEO) nadzoruje zarządzanie Grupą i jest przełożonym dyrektorów zarządzających spółkami Grupy. Jest on odpowiedzialny za przestrzeganie wartości Utz, rozwój strategii Grupy i jej zarządzanie operacyjne, ogólny wynik finansowy, jak również za realizację sformułowanej przez Radę Nadzorczą strategii Grupy. Dyrektor Generalny zapewnia także długoterminowe, skuteczne zarządzanie i międzynarodowy rozwój Grupy Utz.

Dowiedz się o nas więcej.

Rada Nadzorcza

Rada Dyrektorów składa się z przedstawicieli rodziny Utz, akcjonariuszy i członków zewnętrznych. Zapewnia to nie tylko bezpośrednie i pełne wsparcie ze strony akcjonariuszy dla samej Rady Nadzorczej i Zarządu Grupy, ale również wykorzystanie   wieloletniego doświadczenia i szerokiej wiedzy zewnętrznych członków Rady Nadzorczej.

W szczególności Rada Dyrektorów jest odpowiedzialna za ogólne zarządzanie i nadzór nad Grupą Utz, określenie strategii, organizację, finanse i księgowość, powołanie Dyrektora Generalnego, Zarządu Grupy i dyrektorów zarządzających, politykę finansową i inwestycyjną oraz politykę personalną.

Rada Dyrektorów przekazała Dyrektorowi Generalnemu (CEO) zarządzanie Grupą.

Dowiedz się o nas więcej.

Akcjonariusze i rodzina Utz

Grupa Utz jest wspierana przez rodzinę Utz jako głównego akcjonariusza, wraz z Fabrel AG i wieloma innymi powiązanymi akcjonariuszami, z których wszyscy mają długoterminowe zobowiązanie, są ściśle związani i zainteresowani trwałym sukcesem firmy.

Rodzinna więź współpracy, oparta na wspólnych wartościach na wszystkich poziomach przedsiębiorstwa, promuje żywą kulturę korporacyjną, która umożliwia wszystkim pracownikom rozwój osobisty i zawodowy.

Profesjonalna organizacja akcjonariatu z przejrzystymi procesami i jasno określonymi obowiązkami zapewnia płynną i efektywną komunikację pomiędzy akcjonariuszami, Radą Nadzorczą i Zarządem Grupy. Umożliwia to podejmowanie szybkich decyzji strategicznych i operacyjnych.