Logo Utz Group

Nasza misja

Produkcja opakowań przyjaznych środowisku

Nasza misja

Specjalizujemy się  w projektowaniu i produkcji systemów do transportu i magazynowania oraz części technicznych z tworzyw sztucznych. Kierujemy się wysoką wydajnością, funkcjonalnością i innowacyjnością. Nasze produkty i usługi są przyjazne dla środowiska i spełniają standardy określane przez różne branże przemysłowe.

400

mln franków szwajcarskich ze skonsolidowanej sprzedaży

1400

pracowników

Our vision

Wartość dodana dla klienta

Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy innowacyjne rozwiązania w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści i wartości dodanej w projektach. Jesteśmy liderami rynku i liczymy się na nim dzięki własnym referencjom oraz obecności na rynkach lokalnych.

Konkurencyjność

Dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia, co sprzyja naszej konkurencyjności. Wykwalifikowani pracownicy, zrozumienie wymagań lokalnego klienta, innowacyjność, wydajność produkcji i wysokie wymagania jakościowe są istotą naszego sukcesu.

Inspirująca kultura organizacji

Tworzymy warunki, w których nasi pracownicy mogą działać odpowiedzialnie, kreatywnie i wydajnie. Zdecentralizowana struktura organizacji w połączeniu ze ścisłą współpracą różnych zespołów gwarantuje nam wysoki stopień odpowiedzialności i kompetencji w podejmowaniu decyzji.  

Zrównoważony rozwój i niezależność

Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony. Osiągamy wzrost dzięki naszym wynikom i finansujemy go własnymi środkami. Ta niezależność pozwala nam działać jako partnerzy na rynku i nawiązywać długoterminowe relacje z klientami.

Międzynarodowe działanie

Naszym celem jest umacnianie wiodącej pozycji w Europie i na świecie wspólnie z naszymi klientami. Aby możliwie najlepiej spełniać oczekiwania rynku lokujemy naszą produkcję w wybranych krajach. W naszych działaniach nie akceptujemy nieetycznych i nielegalnych praktyk.

Produkty przyjazne dla środowiska

Produkujemy produkty o długim cyklu życia, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Zwracamy uwagę, aby zużycie energii podczas procesu produkcji było optymalne i zgodne z najnowszymi standardami. Gwarantujemy wtórne wykorzystanie wyrobów naszej produkcji i jednocześnie  popieramy wykorzystywanie materiałów z recyklingu.

Wartość dodana dla klienta

Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy innowacyjne rozwiązania w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści i wartości dodanej w projektach. Jesteśmy liderami rynku i liczymy się na nim dzięki własnym referencjom oraz obecności na rynkach lokalnych.

Konkurencyjność

Dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia, co sprzyja naszej konkurencyjności. Wykwalifikowani pracownicy, zrozumienie wymagań lokalnego klienta, innowacyjność, wydajność produkcji i wysokie wymagania jakościowe są istotą naszego sukcesu.

Inspirująca kultura organizacji

Tworzymy warunki, w których nasi pracownicy mogą działać odpowiedzialnie, kreatywnie i wydajnie. Zdecentralizowana struktura organizacji w połączeniu ze ścisłą współpracą różnych zespołów gwarantuje nam wysoki stopień odpowiedzialności i kompetencji w podejmowaniu decyzji.  

Zrównoważony rozwój i niezależność

Chcemy rozwijać się w sposób zrównoważony. Osiągamy wzrost dzięki naszym wynikom i finansujemy go własnymi środkami. Ta niezależność pozwala nam działać jako partnerzy na rynku i nawiązywać długoterminowe relacje z klientami.

Międzynarodowe działanie

Naszym celem jest umacnianie wiodącej pozycji w Europie i na świecie wspólnie z naszymi klientami. Aby możliwie najlepiej spełniać oczekiwania rynku lokujemy naszą produkcję w wybranych krajach. W naszych działaniach nie akceptujemy nieetycznych i nielegalnych praktyk.

Produkty przyjazne dla środowiska

Produkujemy produkty o długim cyklu życia, które są przyjazne dla środowiska naturalnego. Zwracamy uwagę, aby zużycie energii podczas procesu produkcji było optymalne i zgodne z najnowszymi standardami. Gwarantujemy wtórne wykorzystanie wyrobów naszej produkcji i jednocześnie  popieramy wykorzystywanie materiałów z recyklingu.