Logo Utz Group

Raport

Zrównoważonego Rozwoju

Przejrzyste raportowanie

Każdego roku mierzymy nasze postępy i zbieramy je w naszym Raporcie o zrównoważonym rozwoju. Bazy danych powstające jako skutek naszych raportów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) pozwalają nam zidentyfikować postępy i motywuja do działania, a także pozwalają wdrożyć ukierunkowane działania.

Raport Zrównoważonego Rozwoju - fakty

  • Okres sprawozdawczy: rok 2023
  • Jakość danych: ocena i walidacja przez myclimate
  • Źródła danych: raportowanie własne oraz Raport Finansowy
Ikona książki
Ikona książki
Skały pokryte mchem

Potwierdzona podstawa naukowa i zasadność

Ścieżki ograniczenia emisji CO2e i cele zrównoważonego rozwoju zostały sformułowane na podstawie inicjatywy Science Based Targets (SBTi) oraz zgodnie z celami klimatycznymi określonymi w Porozumieniu Paryskim. Struktura niniejszego raportu opiera się na standardach Global Reporting Initiative (GRI) dotyczących raportowania w zakresie zrównoważonego rozwoju. W przyszłości dostosujemy strukturę i treść raportu do zmieniających się wytycznych unijnej dyrektywy w sprawie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw (CSRD).

Niniejszy raport dotyczy całej Grupy Utz i obejmuje wszystkie spółki Utz.

Nasz Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2023

Dowiedz się więcej o naszym rozumieniu zrównoważonego rozwoju i naszej strategii klimatycznej. Odkryj ekscytujące historie sukcesu spółek Utz.

The Utz Group's Sustainability Report 2023