Logo Utz Group

Konferencja klimatyczna COP28

Aktualności Grupy Utz

Konferencja klimatyczna COP28

W Dubaju odbywa się obecnie konferencja klimatyczna COP28. Podczas tego wydarzenia wybrane firmy prezentują swoje postępy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. Grupa Utz jest dumna, że mogła również zaprezentować swoje osiągnięcia dla klimatu.

Podczas tego wydarzenia wybrane firmy prezentują swoje postępy w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju. TBD Media Group zapewnia platformę do realizacji tego celu i co roku prezentuje 50 wybranych organizacji.

Globalna delegacja reprezentująca przedsiębiorstwa i przemysł będzie jednocześnie opracowywać strategie na rzecz bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego społeczeństwa. Inspirujące podejścia zgodne z Celami Zrównoważonego Rozwoju ONZ zostaną udostępnione jako finał tych rozmów.

W centrum zainteresowania są firmy, które już podejmują kroki w celu zrównoważonego zarządzania światowymi zasobami i tworzenia bezpieczniejszej i bardziej sprawiedliwej globalnej społeczności. Grupa Utz jest dumna, że może być częścią tegorocznej selekcji i udostępnia nasz film o strategicznym postępie, jaki czynimy w kierunku osiągnięcia naszych celów dla zrównoważonego rozwoju. Produkty grupy Utz zaprojektowane do wielokrotnego użytku są ważnym elementem strategii dla klimatu dzięki wykorzystaniu certyfikowanych surowców wtórnych (UIC®) i energii odnawialnej.

Dowiedz się, jak Grupa Utz osiąga te cele i jak nasze produkty pomagają w tym wielu innym firmom.