Logo Utz Group

Zrównoważony

Rozwój dla klimatu

Wyzwanie związane z ochroną klimatu

Grupa Utz stoi w obliczu wyzwań związanych z ochroną klimatu i ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej. Współpracujemy z fundacją myclimate na ścieżce do neutralności węglowej. Wiedza naukowa i certyfikowane metody obliczeniowe dostarczają faktów, na których opieramy nasze cele ekologiczne. Redukcja emisji CO2e ma kluczowe znaczenie dla naszych wysiłków.

Grupa Utz produkuje w sposób neutralny dla klimatu na całym świecie

Od 2022 roku Utz kompensuje wszystkie nieuniknione emisje operacyjne CO2e w ramach certyfikowanych projektów ochrony klimatu.

Opakowania wielokrotnego użytku z tworzywa sztucznego Utz mają fundamentalne znaczenie ekologiczne

Ikona bilansowania CO2 w chmurze

Bilansowanie CO2

Od 2019 roku mierzymy nasz ślad węglowy. Systematycznie rejestrujemy dane w kompleksowym wewnętrznym systemie raportowania, który jest zgodny z aktualnymi standardami międzynarodowymi. Obliczenia są przeprowadzane niezależnie przez specjalistów z myclimate i opierają się na aktualnych zasadach naukowych i uznanych na całym świecie bazach danych.

Ikona nieskończoności

Nasze spostrzeżenia: „Surowiec się liczy"

W Utz używamy tylko niemieszanych tworzyw sztucznych. Oznacza to, że materiał może być poddany recyklingowi prawie w nieskończoność i ponownie wykorzystany jako surowiec wtórny.

Ikona jakości UIC

Nasza odpowiedź: Utrzymanie tworzyw sztucznych w cyklu

Koncentrujemy się na surowcach wtórnych UIC® i innowacyjnych modelach Cradle-to-cradle. Utz Industrial Compounds (UIC®) to wysokiej jakości, sprawdzone surowce wtórne. Certyfikowane właściwości UIC® są porównywalne z właściwościami materiałów pierwotnych. Surowce wykorzystywane w naszych produktach pochodzą ze sprawdzonych źródeł.

Axel Ritzberger, CEO Georg Utz Holding AG

Wraz z rozwojem i wzrostem zużycia surowców wzrasta również nasza emisja CO2e. Te wartości obniżamy przez całkowitą redukcję emisji w zakresie 1 i 2. Po zakończeniu okresu użytkowania poddajemy nasze produkty recyklingowi i ponownie wykorzystujemy materiał do produkcji. W ten sposób gwarantujemy zamknięty cykl materiałowy i przyczyniamy się do ochrony zasobów oraz aktywnej redukcji śladu CO2 w procesie produkcji.

Axel Ritzberger, CEO Georg Utz Holding AG

Wraz z rozwojem i wzrostem zużycia surowców wzrasta również nasza emisja CO2e. Te wartości obniżamy przez całkowitą redukcję emisji w zakresie 1 i 2. Po zakończeniu okresu użytkowania poddajemy nasze produkty recyklingowi i ponownie wykorzystujemy materiał do produkcji. W ten sposób gwarantujemy zamknięty cykl materiałowy i przyczyniamy się do ochrony zasobów oraz aktywnej redukcji śladu CO2 w procesie produkcji.

Pakowanie i transport
Produkcja wyrobów
Produkcja surowców
System wielokrotnego użytku
Zasoby naturalne
Zastosowanie u klienta
Utylizacja
Zwrot do recyklingu

Pakowanie i transport

Jesteśmy zlokalizowani na 3 kontynentach w 8 zakładach, aby zapewnić  jak najmniejsze  odległości od klienta. Dzięki wymianie form między zakładami, produkty Utz są jednakowo dostępne we wszystkich lokalizacjach.

Produkcja wyrobów

Produkty Utz są przeznaczone do optymalnego funkcjonowania, jak również do optymalnego wykorzystania materiałów. Są one produkowane na nowoczesnych, energooszczędnych maszynach. Wskaźnik efektywności wykorzystania surowca  wynosi już prawie 100%. Naszym celem jest zerowa ilość odpadów.

Produkcja surowców

Tworzywa sztuczne Utz pochodzą z lokalnej polimeryzacji, lokalnych compounderów lub z naszego własnego przetwórstwa. Nasze zapotrzebowanie jest zabezpieczone przez długoterminowe umowy.

System wielokrotnego użytku

Większość klientów Utz angażuje się w nowoczesną logistykę produkcyjną,  magazynową lub transportową opartą na koncepcjach wielokrotnego użytku. W zależności od obciążenia, produkty Utz mogą wytrzymać tysiące cykli i tym samym przyczyniają  się do poprawy efektywności  cyklu logistycznego.

Zasoby naturalne

Tworzywa sztuczne są wykonane z ropy naftowej lub gazu. W zamkniętym obiegu w Utz  surowce te są wielokrotnie wykorzystywane.

Zastosowanie u klienta

Produkty Utz są przeznaczone do długotrwałego użytkowania przez profesjonalistów w różnych branżach. Ergonomia, optymalna obsługa, trwałość i funkcjonalność dostosowana do potrzeb klienta stwarzają idealne warunki dla niezliczonych cykli użytkowania.

Utylizacja

Nasi klienci znają wysoką wartość tworzyw sztucznych dlatego  pozbywają się tylko mocno zanieczyszczonych lub uszkodzonych pojemników. Ich spalanie może być wykorzystywane do wytwarzania ciepła lub energii do produkcji cementu.

Zwrot do recyklingu

Produkty Utz mogą być ponownie wykorzystane w prawie 100%. Ponieważ zużyte palety czy pojemniki mogą zostać zmielone bezpośrednio u klienta, transport jest zredukowany tylko do objętości granulatu. Ze względu na to że  produkty Utz starzeją się bardzo powoli, często potrzeba wielu lat, zanim pojawi się potrzeba ich utylizacji.

Fabryka Utz z dachem pokrytym panelami słonecznymi

100% energii odnawialnej od 2030 roku

Kształtowanie plastiku wymaga energii. W śladzie CO2 Grupy Utz udział energii jest znaczący. Dlatego stale optymalizujemy zużycie energii. Do 2030 roku będziemy wykorzystywać wyłącznie energię ze źródeł odnawialnych i będziemy produkować jej część bezpośrednio na miejscu.