Treść główna

Wózki transportowe

Łatwy transport

Dzięki wózkom transportowym Utz przemieszczanie nawet kilkusetkilogramowych obciążeń staje się łatwe i wygodne. Cicho jeżdżące i wytrzymałe kółka zapewniają płynną jazdę, a także redukują do minimum nakład siły potrzebny do przesunięcia wózka.

Przykłady wózków transportowych