Logo Utz Group

Zrównoważony

Rozwój społeczny

Nasza zasada przewodnia: Ludzie są najważniejsi

Nasza firma jest wspierana przez naszych pracowników, a ich pomysły, talenty i motywacja napędzają nas w poszukiwaniu idealnego rozwiązania dla naszych klientów. Chociaż inteligentne technologie są koniecznym wsparciem, nigdy nie zastępują „czynnika ludzkiego”.

Rodziny naszych pracowników zapraszane są do wspólnego świętowania firmowych rocznic lub specjalnych wydarzeń. Nasz duch Utz jest wzmacniany przez globalne uroczystości, na które zapraszani są wszyscy pracownicy. Regularne spotkania twarzą w twarz tworzą otwartą kulturę korporacyjną opartą na wzajemnym szacunku, przełamującą wszystkie bariery kulturowe i językowe.

Rodzinna kultura wzajemnego uznania

We wszystkich spółkach Utz odpowiedzialność i decyzyjność naszych pracowników są promowane tak samo jak zaangażowanie i kreatywność. Nasza współpracująca kadra menedżerska i przejrzyste procesy tworzą zaufanie. Opowiadamy się za różnorodnością i promujemy równość.

Ikona ludzi
Ikona ludzi

Arkadi Zimmermann, Szef Przygotowania Materiałów, Utz Niemcy

Przeszedłem szkolenie w Utz Niemcy i podniosłem swoje kwalifikacje. Wybrałem Utz ze względu na wspaniałą atmosferę i moje zawodowe perspektywy. Widzę prawdziwe szanse na przyszłość w tym zawodzie. W moich zadaniach szczególnie podoba mi się to, że codziennie robimy coś dla środowiska i dlatego realnie zapewniamy zrównoważony rozwój – kwestię, która zawsze była dla mnie bardzo ważna.

Arkadi Zimmermann, Szef Przygotowania Materiałów, Utz Niemcy

Przeszedłem szkolenie w Utz Niemcy i podniosłem swoje kwalifikacje. Wybrałem Utz ze względu na wspaniałą atmosferę i moje zawodowe perspektywy. Widzę prawdziwe szanse na przyszłość w tym zawodzie. W moich zadaniach szczególnie podoba mi się to, że codziennie robimy coś dla środowiska i dlatego realnie zapewniamy zrównoważony rozwój – kwestię, która zawsze była dla mnie bardzo ważna.

Różnorodność

Cenimy pracowników, którzy chcą działać i przyczyniać się do rozwoju firmy. Różnice kulturowe, płciowe czy społeczne nie odgrywają w tym żadnej roli. Wręcz przeciwnie, często wzbogacają naszą współpracę. Zapewniamy pełną szacunku integrację osób niepełnosprawnych we wszystkich naszych lokalizacjach.

Trzech pracowników różnych narodowości rozmawia w fabryce Utz

Atrakcyjna atmosfera pracy

Promujemy osobistą odpowiedzialność i decyzyjność, a także zaangażowanie i kreatywność. Dzięki płaskiej hierarchii, w poszczególnych miejscach panuje rodzinna atmosfera pracy. Projektując miejsca pracy i modele czasu pracy skupiamy się na kompatybilności pracy i rodziny.

Dwie uśmiechnięte pracownice Utz

Bezpieczeństwo, kondycja i zdrowie

Produktywne środowisko pracy opiera się na zdrowiu, dobrym samopoczuciu i wydajności. Nasi pracownicy są aktywnie zaangażowani w życie pełne zrównoważonej kultury prewencji. Kursy i warsztaty zapewniają to dla tematów takich jak bezpieczeństwo pracy i ergonomia w miejscu pracy. Dodatkowo coraz więcej zespołów Utz znakomicie sprawdza się w zawodach drużynowych.

Zespół biegaczy Utz

Globalnie połączone - lokalnie zakorzenione

Nasze spólki są ze sobą silnie połączone i wymieniają się doświadczeniami w lokalnych i międzynarodowych grupach roboczych. Jednocześnie są one silnie zakorzenione na szczeblu lokalnym i współpracują z wieloma regionalnymi firmami i organizacjami. Troszczymy się o to, aby dzielić się z naszym otoczeniem tym, co pochodzi z sukcesu naszej firmy. Robimy to na wiele sposobów, na przykład angażując się w różne projekty społeczne i kulturalne.

Pracownicy Utz pracujący nad projektem społecznym

Wsparcie dla szkoleń i dalszego kształcenia

Od ponad 70 lat szkolimy kwalifikacje pracowników. W ten sposób tworzymy możliwości i miejsca pracy dla młodych ludzi na całym świecie. Zachęcamy i wspieramy dalszy rozwój naszych pracowników. Poprzez wewnętrzne i zewnętrzne programy szkoleniowe poszerzamy nasze know-how i sprawiamy, że nasi pracownicy są przygotowani do stawienia czoła nowym wymaganiom w procesach pracy.

Starszy pracownik Utz uczy swojego młodego kolegę

Długość stażu pracy w Utz

Wielu pracowników jest w Utz od dawna, ponieważ cenią sobie wyjątkową kulturę i atmosferę naszej firmy. Wielu z nich utrzymuje stały kontakt długo po przejściu na zasłużoną emeryturę.

Employees who work for Utz for the longest time