Logo Utz Group

Nasi pracownicy pogłębiają swoją wiedzę

na temat ochrony klimatu

Nasi pracownicy pogłębiają swoją wiedzę na temat ochrony klimatu

We współpracy z fundacją myclimate pracownicy Utz mogą poszerzać swoją wiedzę na temat ochrony klimatu i jednocześnie stawiać czoła wyzwaniom strategii klimatycznej Utz. Nasi pracownicy będą pracować nad autorskimi projektami Utz pod nadzorem naukowym i rozwijać je, aż będą gotowe do wdrożenia. Najlepsze projekty zostaną wybrane i nagrodzone przez CEO Axela Ritzbergera i kierowników poszczególnych firm.

Plan wdrażania działań klimatycznych Utz będzie obejmował niektóre z projektów.