Logo Utz Group

Jak minimalizować ślad węglowy w biznesie

dzięki opakowaniom plastikowym wielokrotnego użytku

Jak minimalizować ślad węglowy w biznesie dzięki opakowaniom plastikowym wielokrotnego użytku

Światowa gospodarka znajduje się w kluczowym punkcie, w którym bardzo ważne jest powiązanie ze sobą zrównoważonego rozwoju i wzrostu dobrobytu. Potrzeba przeciwdziałania zmianom klimatycznym staje się coraz pilniejsza, więc przedsiębiorstwa aktywnie poszukują innowacyjnych rozwiązań, które łączą odpowiedzialność za środowisko z sukcesem finansowym. Wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla, ze szczególnym uwzględnieniem opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu, jawi się jako obiecujące rozwiązanie wspierające osiągnięcie tych celów.

Znaczenie gospodarki o obiegu zamkniętym neutralnej pod względem emisji dwutlenku węgla

Tradycyjna gospodarka linearna („weź, zużyj, wyrzuć”) jest uzależniona od ograniczonych zasobów oraz wiąże się z wytwarzaniem masy odpadów, co przyczynia się do zanieczyszczenia środowiska i negatywnych zmian klimatycznych. Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, w której priorytetem jest ponowne użycie, recykling i odzyskiwanie materiałów, ma kluczowe znaczenie dla ograniczenia emisji CO2 i zapobiegania degradacji środowiska. Nasze rozwiązania w zakresie opakowań wielokrotnego użytku są ważnym krokiem w kierunku bardziej wydajnego i zrównoważonego wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych.

Plastikowe opakowania wielokrotnego użytku

Zamknięty obieg

Większość klientów Utz angażuje się w nowoczesną logistykę operacyjną, magazynową lub transportową opartą na koncepcji wielokrotnego użycia. Wysokiej jakości produkty Utz mogą być wykorzystywane w kółko setki razy nie tracąc swoich właściwości. Wdrażając system zamkniętego obiegu, w którym opakowania są używane wiele razy, nasi klienci znacznie zmniejszają zapotrzebowanie na kolejne opakowania jednorazowe używane w transporcie lub wewnętrznych procesach.

Zwrot produktów do recyklingu

Produkty Utz zużywają się bardzo powoli. Często mija wiele lat, zanim zakończą okres swojej przydatności. Nasze opakowania mogą być poddane recyklingowi prawie w 100 procentach. Dzięki mobilnym maszynom do przeróbki tworzyw sztucznych możemy zmielić niepotrzebne lub zużyte produkty na miejscu u klienta. Dzięki temu rozmiar transportu zwrotnego jest ograniczony do objętości granulatu, co znacznie zmniejsza jego koszt.

Opakowania plastikowe nadające się do recyklingu / UIC®

Opakowania z tworzyw sztucznych, takie jak pojemniki, tace, palety i kosze, mogą być w łatwy sposób przetwarzane i przekształcane w nowe produkty poprzez recykling. Nasi klienci chętnie korzystają z tego rozwiązania wykorzystując materiał UIC® (Utz Industrial Compound). UIC® to marka tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu o sprawdzonych i udokumentowanych właściwościach i stałej jakości. Produkty wykonane z UIC® mają takie same parametry techniczne jak te z surowców pierwotnych i spełniają wymagania jakościowe Utz, jednocześnie zapewniając optymalną cenę. 

Korzyści płynące z gospodarki o obiegu zamkniętym

Używanie opakowań zwrotnych z tworzyw sztucznych nadających się do recyklingu może przynieść znaczne oszczędności kosztów. Wykorzystanie surowca wtórnego UIC ® zmniejsza koszty zakupu opakowań, a wielokrotne wykorzystanie pojemników w cyklu zamkniętym zmniejsza potrzebę częstego zakupu nowych. Ponadto gospodarka o obiegu zamkniętym sprzyja efektywnemu gospodarowaniu zasobami, stymuluje innowacje i ogranicza wydatki na utylizację odpadów obniżając koszty produkcji w dłuższej perspektywie.

Współpraca i partnerstwa

Strategiczne partnerstwa usprawniają logistykę i zapewniają właściwe zarządzanie opakowaniami zwrotnymi z tworzyw sztucznych. Oferujemy naszym klientom specjalistyczną wiedzę, zasoby i najlepsze praktyki dotyczące opakowań wielokrotnego użytku ułatwiając uzyskanie wydajnego i skutecznego systemu obiegu zamkniętego.

Gospodarka o obiegu zamkniętym

Przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, neutralną pod względem emisji dwutlenku węgla nie jest już opcją, ale koniecznością. Zastosowanie plastikowych opakowań wielokrotnego użytku nie tylko zmniejsza negatywny wpływ na środowisko, ale także zapewnia znaczące korzyści ekonomiczne. Dzięki redukcji odpadów, oszczędności zasobów i optymalizacji kosztów, Twoja firma może osiągnąć zrównoważony wzrost, jednocześnie chroniąc naszą planetę dla przyszłych pokoleń.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Oto kilka interesujących artykułów na temat gospodarki o obiegu zamkniętym i przyszłości tworzyw sztucznych:

Raport zrównoważonego rozwoju Utz Group 2022

Dowiedz się więcej o naszym rozumieniu zrównoważonego rozwoju i poznaj naszą strategię klimatyczną, oraz odkryj historię sukcesu firmy Utz.

Group Sustainability Report 2022