Logo Utz Group

Jak różnorodność wśród pracowników pomaga osiągnąć sukces

Utz Group - Aktualności

Jak różnorodność wśród pracowników pomaga osiągnąć sukces

W dzisiejszym zglobalizowanym świecie różnorodność stała się ważniejsza niż kiedykolwiek wcześniej. Firmy, które cenią i promują różnorodność wśród swoich pracowników, nie tylko przyczyniają się do bardziej zintegrowanego społeczeństwa, ale także zyskują liczne korzyści. Utz jest doskonałym przykładem tego, jak różnorodność może wspierać innowacje, współpracę i sukces.

Dzięki pracownikom pochodzącym z ponad 30 krajów, kultywujemy tętniące życiem i integracyjne środowisko pracy, w którym doceniamy różnice kulturowe, płciowe i społeczne.

Dlaczego różnorodność w Utz jest ważna dla naszych klientów?

Różnorodność zachęca do innowacyjnego myślenia i kreatywności

W Utz różnorodność jest nie tylko modnym słowem, ale jest głęboko zakorzeniona w podstawowych wartościach naszej firmy.

Bogactwo środowisk, perspektyw i doświadczeń wnoszonych przez pracowników z różnych krajów i kultur zwiększa naszą zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami, znajdowania innowacyjnych rozwiązań i lepszego zrozumienia rynków międzynarodowych.

Współpracując z nami, nasi klienci zyskują dostęp do zróżnicowanej puli talentów i wiedzy specjalistycznej, co prowadzi do rozwoju unikalnych i innowacyjnych na skalę światową rozwiązań i produktów.

Różnorodność ułatwia rozwiązywania problemów

Zróżnicowane zespoły są bardziej skuteczne w rozwiązywaniu problemów ze względu na rozmaitość punktów widzenia i podejść. Grupy składające się z naszych pracowników mogą analizować wyzwania pod wieloma kątami, rozważać różne rozwiązania i podejmować bardziej świadome i trafne decyzje.

Nasi klienci wysoko cenią naszą zdolność rozwiązywania problemów opartą na różnorodności.

Różnorodność zwiększa zasięg rynkowy

Stawianie na różnorodność wykracza poza praktyki wewnętrzne - rozciąga się również na rozpoznanie potrzeb rozmaitych klientów. Firma, która ceni różnorodność, cechuje się głębszym zrozumieniem poszczególnych segmentów rynku, niuansów kulturowych między krajami i preferencji klientów z różnych branż.

Współpracując z Utz, zyskujesz szansę na rozszerzenie swojego zasięgu na nowe lokalizacje oraz segmenty klientów.

Różnorodność wzmacnia reputację i wizerunek marki

Klienci, pracownicy i inwestorzy, traktują priorytetowo i coraz bardziej cenią różnorodność i integrację. Fakt ten potwierdza badanie DEI przeprowadzone przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Jedną z kluczowych obserwacji jest fakt, że 45% firm posiada formalny dokument dotyczący przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji czy molestowaniu, co jeszcze kilka lat temu należało do rzadkości.

Partnerstwo między wyznającymi podobne wartości firmami może przyciągnąć świadomych społecznie klientów, podnieść morale pracowników i pozytywnie wpłynąć na ogólny profil społecznej odpowiedzialności biznesu.

Różnorodność sprzyja zaangażowaniu i utrzymaniu pracowników

Nasza zasada przewodnia: Ludzie są najważniejsi. Jesteśmy wspierani przez naszych pracowników, a ich pomysły, talenty i motywacja napędzają nas w poszukiwaniu idealnego rozwiązania dla naszych klientów.

Tworzymy integracyjne i przyjazne środowisko pracy, co skutkuje wyższym zaangażowaniem, satysfakcją i retencją pracowników.  Prawie 60% naszej załogi pracuje w Utz ponad 5 lat, a 22% ma ponad 20-letni staż!

Różnorodność pomaga ograniczać ryzyko

Docenianie różnorodności obejmuje również promowanie sprawiedliwości, równości i zgodności z przepisami antydyskryminacyjnymi. Priorytetowo traktujemy te tematy i zbudowaliśmy silne ramy etyczne obowiązujące we wszystkich spółkach grupy.

Takie środowisko pracy pozwala wychwytywać problemy na wczesnym etapie ich powstawania i rozwiązywać je według jasno określonych reguł, co wpływa na dobrą atmosferę i jakość relacji w całej firmie.

Różnorodność w Utz napędza sukces i wspiera pozytywną kulturę pracy

Rozwijamy się dzięki różnicom między naszymi pracownikami, którzy pochodzą z ponad 30 krajów. Ceniąc osiągnięcia i zaangażowanie ponad różnice kulturowe, płciowe i społeczne, Utz zbudował integracyjne środowisko, które zachęca do współpracy i wspiera pracowników.

W Utz wierzymy, że różnorodność jest nie tylko celem, ale i kluczowym czynnikiem sukcesu w nowoczesnym krajobrazie biznesowym.

Nasz Raport o Zrównoważonym Rozwoju 2022

Dowiedz się więcej o naszym zrozumieniu zrównoważonego rozwoju i strategii klimatycznej i odkryj ekscytujące historie sukcesu spółek Utz.

The Utz Group's Sustainability Report 2022