Logo Utz Group

Indeks równości M/K

Oficjalna publikacja indeksu równości zawodowej (EGAPRO)

Indeks równości zawodowej został opracowany w celu promowania równych wynagrodzeń dla kobiet i mężczyzn w firmach. 

Nasz ogólny wynik: 85/100

 

Szczegóły:

  • Wskaźnik luki płacowej: 27 punktów 
  • Wskaźnik odnoszący się do różnicy w wysokości indywidualnych podwyżek płac: 35 punktów 
  • Wskaźnik odnoszący się do % pracowników, którzy otrzymali podwyżkę wynagrodzenia w roku następującym po ich powrocie z urlopu macierzyńskiego: nie do obliczenia 
  • Wskaźnik dotyczący liczby pracowników płci niedostatecznie reprezentowanej wśród 10 pracowników o najwyższych wynagrodzeniach: 10 punktów