Treść główna

Od pomysłu do produktu

Wirtualne czy prawdziwe?

Na początku zawsze jest pomysł. Aby nie pozostał on wyłącznie koncepcją, wspólnie z Państwem pracujemy nad tzw. listą kontrolną wszystkich wymagań wobec projektowanego produktu. Na jej podstawie nasi konstruktorzy przygotowują rysunki techniczne.

Obraz 3D

Rysunki techniczne stanowią podstawę dalszego projektowania. Na ich podstawie tworzone są trójwymiarowe obrazy, dające pierwsze wyobrażenie o produkcie.

Szybki prototyp

W ciągu krótkiego czasu na podstawie rysunku technicznym można wykonać wzorzec projektowanego pojemnika.

Video (niemiecki)

Budowa modelu

Aby na podstawie modelu 1: 1 móc sprawdzić, czy rzeczywiście wszystkie wymagania zostały rozpatrzone, na życzenie Klienta produkujemy jeden model projektowanego pojemnika.

Produkcja formy

Aby na każdym etapie pracy móc korzystać z wiedzy i doświadczenia własnych fachowców, dysponujemy własną pracownią form.

Wykonanie formy aluminiowej do formowania próżniowego wymaga znacznie mniejszego nakładu czasu i środków niż przygotowanie stalowej formy używanej w procesie formowania wtryskowego. Po wykonaniu formy zakłada się ją "na maszynę", aby wyprodukować pierwsze wzorce.

Produkcja seryjna

Jeśli Klient zatwierdzi model można rozpocząć produkcję seryjną.