Treść główna

Nowoczesne technologie

Nowoczesny park maszynowy bazujący na aktualnym stanie wiedzy technicznej umożliwia racjonalną produkcję uwzględniającą wszelkie wytyczne Klienta.

Procesy produkcyjne

Nowoczesne technologie

Zgrzewanie ultradźwiękowe, zgrzewanie wibracyjne, zgrzewanie lustrzane opisywanie i oznakowanie: wytłaczane na gorąco, druk tamponowy, sitodruk, nanoszenie kodów kreskowych, dalsza obróbka: przycinanie, frezowanie, nitowanie itp.

Więcej informacji procesy produkcyjne

Rozwój produktu

Od pomysłu do produktu

Pomysł > Obraz 3D > Szybki prototyp > Budowa modelu > Produkcja form > Produkcja seryjna

Więcej informacji

Park maszynowy

Maszyny

  • > 100 maszyn do formowania wtryskowego siła zamykania 25-3200 t
  • > 40 maszyn do formowania próżniowego maksymalny detal do formowania 2000 x 1200 mm

Inne maszyny

  • Zgrzewarka ultradźwiękowa
  • Frezarki CNC (5 osiowa)
  • Plotery
  • Maszyny do wyciskania napisów na gorąco