Treść główna

Nowa stacja ładowania pojazdów elektrycznych w siedzibie spółki Georg Utz AG w Bremgarten

09.01.2018

Spółka Georg Utz AG [spółka akcyjna] w Bremgarten we współpracy z AEW Energie AG, dostawcą energii z Argowii, otworzyła na parkingu spółki nową stację ładowania pojazdów elektrycznych. Inauguracja nowej stacji ładowania miała miejsce 20 grudnia 2017 roku.

AEW Energie AG i Georg Utz AG oferują właścicielom pojazdów elektrycznych możliwość naładowania akumulatorów podczas wizyty w Bremgarten, na jednym z dwóch łatwo dostępnych parkingów firmy Georg Utz AG. Poprzez rozbudowę infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych w Argowii spółka AEW pomaga zwiększyć atrakcyjność regionu oraz aktywnie kształtować elektromobilność. Dzięki udostępnieniu stacji ładowania spółka Georg Utz AG podjęła kolejny krok w celu wdrożenia swojej korporacyjnej filozofii zrównoważonego rozwoju, tj. działania w sposób zrównoważony i oszczędnego gospodarowania wszystkimi zasobami. Już od około 25 lat firma Utz wykorzystuje ciepło odpadowe z wtryskarek w Szwajcarii do ogrzewania budynków firmy i wody przemysłowej za pomocą wydajnego systemu odzyskiwania ciepła. Zastosowanie nowej pompy ciepła może zmniejszyć zużycie oleju opałowego o kolejne 80%. Już kilka lat temu kierownictwo firmy podjęło decyzję o zakupie całej energii elektrycznej wymaganej do produkcji tylko z certyfikowanych europejskich elektrowni wodnych, a więc ze źródeł neutralnych pod względem emisji CO2.

(Zdjęcie: Przedstawiciele Georg Utz AG oraz AEW Energie AG otwierają nową stację ładującą na parkingu spółki: Arian Rohs (Szef grupy roboczej E-Mobility w AEW) oraz Carsten Diekmann (Prezes zarządu w Georg Utz AG))