Customized packaging solutions

We understand the importance of tailoring your manufacturing and logistic processes to the unique needs of your products and business. We at the Utz group are able to support you with the most suitable  reusable packaging solutions, to offer the best solutions to maximize the efficiency of your storage, retrieval and delivery.

Learn more

Efficient solutions for the Automotive industry

Utz can offer the right solution for both bespoke and industry standard transport packaging requirements for a range of applications.

Learn more

Conductive containers for the electronics industry

Static safe storage and transport solutions.

Learn more

Fully returnable transit packaging solutions

Flexible modular and smart transport solutions that enable todays retail industry to deliver quickly and on time.

Learn more

Home-shopping - The Future

Utz picking and delivery totes can be automated and are ergonomic. Their versatility minimizes the use of disposable packaging and ensures fast delivery and a 24/7 shopping experience.

Learn more

Automation Logistics

Utz load carriers can be individually adapted to the requirements of your logistics processes. This helps to increase throughput and massively reduce operating costs. This is why leading warehouse automation providers trust Utz.

Learn more

Fresh Food Logistics

Utz solutions are optimized to meet the vital requirements used in food manufacturing and supply. Using only 100 percent food grade approved material in all our solutions, Utz guarantees maximum quality and freshness safely delivered.

Learn more

Utz Solutions - Pharmaceutical

Utz can provide bespoke and standard solutions that will match the logistical needs of the precise and tailored processes of the Pharmaceutical Industry.

Learn more

On time delivery

The container sizes of our letter receptacles are ideally adapted to letter sorting systems and make manual sorting almost superfluous. This ensures greater efficiency in mail distribution centers and guarantees punctual delivery.

Learn more

Reusable Containers – Environmentally Friendly

Utz reusable containers can be stored or transported up to 70% less voluminous when empty due to their nestable properties. The reusability reduces the use of one-way packaging many times over.

Learn more

Collapsible containers to save space

The functional locking system of Utz's collapsible containers enables their automated handling. In addition, an ergonomic one-hand lock facilitates manual handling. The empty collapsible containers can save a volume of up to 80 percent compared to the upright box.

Learn more

Heavy loads made easy

Heavily loaded plastic containers frequently need to be moved manually. Even loads of several hundred pounds can be moved easily and ergonomically on the heavy-duty Utz dollies.

Learn more

Space-saving Folding Containers

Folding containers are frequently used in trade. The empty folding containers can save a volume of up to 80 percent compared to the unfolded container.

Learn more

Safe transport of hazardous goods

Dangerous goods such as airbag systems, seat belt tensioners, batteries or even hairspray must be transported safely. This requires special containers that are approved with a UN label after strict guidelines and successful testing.

Learn more

Large formats

Utz large-capacity containers are available in rigid or hinged versions and are designed to meet the specific requirements of industrial applications.

Learn more

Our space-saving genius

Nestable containers are stacked either on their lids or bail arms. Once nested, they can save up to 75 percent of transport space.

Learn more

Consistent tare and easy cleaning

Plastic pallets have a consistent tare weight. Completely closed pallets are also easy to clean. Our pallets can be equipped with metal reinforcement, they can also be used in high-bay warehouses.

Learn more

Container diversity

Over many decades, Utz has developed a variety of stacking container families for different applications.

Learn more

Utz thermoboxes: The right solution for every challenge

Whether you need a temperature-monitored reusable container for pharmaceutical items, food or other temperature-sensitive products, Utz has a wide range of solutions.

Learn more

Accessories

Thanks to our extensive range of accessories standard products can be tailored to individual solutions.

Learn more

Carbon neutral through offsetting

By offsetting the CO2 share, Utz plastic returnable packaging becomes climate-neutral. The offsetting flows directly into certified carbon offset projects of the myclimate foundation. The impact is directly measurable.

Learn more

Smart reusable solutions from Utz

Whether it is load carrier management or your internal supply chain, Utz has a suitable solution in its delivery program.

Learn more

Sustainable by conviction

Our most important principle is the careful use of natural resources. Modern plastics technology enables creative and sustainable solutions. The plastics we utilize are 100 percent recyclable.

Learn more

Sustainable Growth

At Utz, we work economically, efficiently and profitably to invest from our own resources. In doing so, we attach importance to balanced, profitable growth with specific, environmentally friendly customer solutions at the forefront.

Learn more

Resource-saving production

Automated, digitally monitored and almost waste-free: At Utz, we produce in a climate-neutral manner and with optimal use of resources.

Learn more

Our commitment

The Utz companies are locally rooted and globally networked. Our work is oriented towards long-term goals and we live a culture of trust and mutual appreciation.

Learn more

Sustainability report

Transparent and honest - Immerse yourself in the world of Utz and join us on our journey towards a more sustainable future.

Learn more

About us

Around the world, our local Utz companies and representatives are always close to our customers. With direct sales and the focus on customer specific B2B solutions, we can react with speed and efficiency to customer inquiries.

Learn more

News & Press:

The news & press area informs about the latest products, the Utz Group and other activities. In addition, you will find an overview of all trade fair participations of the Utz Group.

Learn more

Become one of Utz

Are you interested in a job at Utz and would like to apply for one? Here you can find current vacancies and training opportunities. Send us your online application today or send us your unsolicited application - we look forward to hearing from you!

Learn more

Who we are

The Utz Group is a family-owned business with a level hierarchical structure. Our employees enjoy working at Utz and this is shown by the great number that have now been with the company for many years. Employee appreciation and a culture of internal promotion are the central focus of our company, this in turn fosters a good working atmosphere which is fully evident at all our global locations.

Learn more

Training with Utz          

For many years, the Utz Group has focused on training our team with a long term perspective. Today, 10 percent of the jobs are occupied by trainees and many careers at Utz began with specialist training from engineers, to sales to project management.

Learn more

Company

Press release

Intralogistika, čili inteligentní způsob uchovávání a skladování

Mnoho otázek dnes vyžaduje nový přístup k řešení totožných problémů. Příkladem je skladování zboží, které je možné modernizovat a dosáhnout tak lepších výsledků práce zároveň v rozsahu měřitelných úspor nákladů, jak rovněž v rozsahu omezení množství procesních chyb nebo reklamací. Intralogistika je pojem, se kterým stojí za to seznámit se z několika důvodů. Především je to proces, který umožňuje využití inteligentních technologií a redukci výrobních nákladů, a také diagnozování nejúčinnějších metod pro dodání materiálu z bodu A do bodu B a úsporu času. Poznejte inteligentní metodu nakládání se zbožím v podniku. Najděte klíč pro efektivní prodej v dobách, ve kterých je každá minuta drahá. 

Intralogistika - Vnitřní logistika - společná definice

Intralogistika je pojem označující tok surovin nebo hotových výrobků v rámci daného podniku. Název se skládá z částí „intra” znamenající uvnitř, a logistika, čili procesu plánování přepravy materiálu. Lze říci, že intralogistika je úzký segment logistiky jako takové, který má svůj začátek v okamžiku, kdy jsou suroviny nebo výrobky dodány a zavedeny do vnitřního systému toků firmy. Na této etapě je důležité značení a skladování přijatého materiálu. Tento proces naopak končí po provedení komplexních opatření vyplývajících ze specifika činnosti s využitím procesu interní logistiky – během odběru výrobků ze skladu. To, jakým způsobem jsou výrobky dodávány jednotlivým oddělením nebo koncovému zákazníkovi, podmiňuje finální dobu realizace objednávky. Intralogistika umožňuje výrazné zlepšení tohoto ukazatele. Interní logistika má z vlastní definice obrovský vliv na e-commerce odvětví, kde je velký význam přikládán lean-manufacturingu, čili optimalizaci řízení zboží během dodávek. Tyto činnosti mění přístup k samotnému toku materiálů v rámci výroby nebo distribuce výrobků a jejich efektivnímu řízení v rámci metod just-in-time nebo just-in-sequence. Každé zkrácení času má vliv na rychlejší dodání zásilky zákazníkovi (ať už v rámci firmy nebo koncovému zákazníkovi), a tím i na vyšší kvalitu provedeného úkolu. Bez významu není ani značení a sledování zásilky na každé etapě procesu a rychlost reakce v případě reklamace nebo chyby procesu.

Jak pomáhá intralogistika?
Intralogistika je proces šitý na míru využívající informační a precizní technologie, a inteligentní navržené přepravní boxy – tzv. nosiče nákladů. Přizpůsobení procesu zákazníkovi je pouze jednou z funkčností inteligentních procesů interní logistiky. Automatické uchovávání, skladování a monitorování přepravních boxů slouží k plánování objemu objednávek, bleskových dodávek a efektivnímu výdeji zboží. Mnohonásobné použití přepravních boxů umožňuje dosáhnout úspor vyplývajících ze snížení nákladů na reverzní logistiku a materiály sloužící k zabezpečení zásilek, takové jako jsou kartony, bublinkové fólie, výplně. Inteligentní skladování boxů a redukce využité plochy ve zpětné přepravě, garantované díky přepravním boxům Utz, zcela jistě přispějí také ke snížení nákladů na přepravu a likvidaci kurýrních obalů, a zkrácení doby opětovného odeslání zboží. 

Interní logistika – továrny budoucnosti
Je nepochybné, že automatizace je budoucností logistiky. Díky ní je možné generovat finanční úspory a ušetřit čas v celém procesu, a současně tak odlehčit zaměstnancům, kteří se nemusí zabývat obtížnými a opakujícími se činnostmi. Moderní sklad znamená automatizaci a sladění prvků dodavatelského řetězce. Pečlivě dimenzované boxy od firmy Utz, které v těchto procesech pomáhají, by měly být odolné proti poškození, snadno udržovatelné, a přehledně a čitelně označené. Pamatujme na to, že zboží má různé rozměry, a proto se přizpůsobení celé infrastruktury specifikům výrobků nebo surovin zdá být logické vyplatí se je svěřit firmám s velkými zkušenostmi na trhu. Pokud se jedná o interní logistiku, ověřené přepravní boxy od společnosti Utz díky mnohaletým zkušenostem firmy pomáhají s realizací navrhovaných změn. 

Na jaká řešení stojí za to vsadit?
Boxy skupiny Utz ze série Eurotec, Rako či boxy SmartBox používané v interní logistice podniků nebo reverzní logistice prodejních míst využívají ověřené zkušenosti získané v mnoha odvětvích u různorodých zákazníků. V otázce volby techniky tohoto druhu stojí za to důvěřovat nejlepším. Poznejte skupinu Utz, která se výrobou boxů pro mnohonásobné použití zabývá již od 60. let minulého století. Po velkolepých úspěších sérií boxů Eurotec a Rako je rok 2021 dalším zlomovým bodem v dodávání nových logistických a přepravních řešení měnících trh.  Přesně v březnu letošního roku byla zahájena výroba GS1 Smart-Box, čili distribučních boxů vytvořených v nové technologii. Myšlenkou tohoto projektu je splnění požadavků trhu a optimalizace procesu dodávek. Renomované světové značky a obchodní společnosti z celého světa sdružené v německé organizaci IPP patří mezi First Movers, čili lídry v oblasti posuzování při zavádění produktových inovací. Právě oni se ve spolupráci se skupinou Utz Group rozhodli investovat do nové řady přepravních produktů a zavedení nové vstřikovací formy pro její výrobu. Toto inteligentní řešení je průlomem v interní logistice a definicí nové kvality, která splňuje přehnaná očekávání zákazníků z mnoha odvětví. Standardizovaný box Utz - GS1 Smart Box umožňuje omezit poptávku po kartonech, fóliích a kontejnerech různého druhu. Zjednodušená manipulace se zbožím v interní logistice znamená lepší využití ložného prostoru a omezení emisí oxidu uhličitého. Zlepšení interní logistiky v továrně znamená rovněž zvětšení povědomí partnerů o ekologii.
 

Intralogistika, čili inteligentní způsob uchovávání a skladování Intralogistika, čili inteligentní způsob uchovávání a skladování Intralogistika, čili inteligentní způsob uchovávání a skladování Intralogistika, čili inteligentní způsob uchovávání a skladování Intralogistika, čili inteligentní způsob uchovávání a skladování

Subscribe to our newsletter