Hlavní obsah

Systém řízení kvality

Utz zajišťuje kvalitu na každém pracovišti. Utz disponuje systémem řízení zahrnujícím celou firmu. To zaručuje neměnnou dokonalou kvalitu produktů Utz, nezávisle na výrobním závodu, v němž jsou vyvářeny.

Už v roce 1987 náš výrobní závod ve Švýcarsku obdržel certifikát o shodě s mezinárodní normou ISO 9001. Dnes se tato koncepce kvality uplatňuje na všechny závody skupiny Utz. Náš systém řízení kvality je součástí naší nabídky služeb a může být plně využit našimi zákazníky pro realizaci jejich specifikací.

Životní prostředí a recyklace

Základní koncepcí naší činnosti je cyklus opakovaného používání výrobků. Od samého počátku jsme zákazníkům nabízeli opakovaně použitelné obaly, které byly navrženy tak, aby sloužily po dlouhou dobu a nebyly vyhozeny na skládku po jednom použití.

Skupina Utz pak ráda příjme své výrobky na konci svého životního cyklu. To znamená, že použité výrobky jsou rozmělněny na granulát, který dále používáme k výrobě nových výrobků. Toto je forma opakovaného použití v nejčistší podobě.

Video

Systém řízení bezpečnosti a ochrany zdraví

Bezpečnost a zdraví našich pracovníků jsou pro nás velmi důležité. Totéž platí pro klienty a dodavatelé Skupiny Utz. Abychom mohli garantovat splnění vysokých bezpečnostních standardů, všichni pracovníci firmy Utz jsou upozorňováni, proškolováni a citliví na nebezpečné situace.

Systém řízení energii

S cílem snížit spotřebu energie, využíváme moderní výrobní zařízení. Nadbytek vyrobené energie využíváme k vytápění kancelářských prostorů. Vodní elektrárny a sluneční energie jsou přirozeným zdrojem energie.

Recyklace a UIC

Pro nás recyklace není jen odběr a recyklování našich výrobků. UIC © Utz Industrial Compound je plastem se zdokumentovanými vlastnostmi a stálou kvalitou Utz.

Suroviny

Materiál používaný k výrobě přepravek a plastových palet je granulát. Jedná se o malé granule z plastu, do kterých se často ještě přidává barvivo. Granule jsou skladovány ve velkých silech, odkud jsou přemísťovány do vstřikovacího stroje.

Utz používá tyto materiály:

Polystyren (PS) | Akrylonitrilbutadiénstyren (ABS) | Polyethylen (HDPE) | Polypropylen (PP) | Polyamid (PA6 / 6,6 / 12) Polykarbonát (PC) | Polyoxymethylen (POM) | Polyfenylénoxid (PPO) Polybutylenetereftalát (PBTP)| Polyfenylsulfid (PPS) | Materiály vodící elektřinu (elektrostatické výboje - ESD) | Různá protipožární zařízení | Další výztuže, např. skleněné vlákno, mastek, křída, stabilizační UV.