Hlavní obsah

Fixační přepravky na technické součástky

Samonosná plata - přepravky bez bočních stěn

Tyto obaly se často nehodí pro převoz na automatických nosičích. Přebalení v odpovídající přepravky z umělé hmoty by bylo zcela nemyslitelné jak z důvodů ekonomických, tak i časových. Proto také obaly, které přicházejí jsou tříděny a nakládány na plata, která se výborně hodí pro automatické přenášeče. V závislosti od převážených předmětů v dané situaci se pro každé plato stanoví individuální řešení přizpůsobené potřebám zákazníka, podobně jako vklady na technické součástky, které jsou také zpracovány s myšlenkou pro speciální použití.

Identifikace

V moderních skladech se setkáváme s velkým počtem chaoticky skladovaného zboží. Je tehdy nutná přesná identifikace palet, přepravek nebo proložek. Utz nabízí možnost vybavení čárovým kódem nebo čipem v technologii RFID už během výroby v našem závodě.

Vakuově formované výlisky na technické součástky

Dokonalost na míru

Vakuové formování je procesem formování termoplastické umělé hmoty. Touto metodou jsou vyráběny nosiče dílů obvykle nazývané jako výlisky na/pro technické součástky. Lůžka/hnízda jsou tvarově přizpůsobena k dokonalé ochraně a fixaci dílů. K dispozici jsou výlisky na technické součástky ke skladování ve stohu a otočné, v rámové konstrukci nebo plnící funkci proložek. Níže představujeme příklady výlisek vyrobených na individuální objednávku zákazníků.

Konstrukce rámová

Rámové fixační proložky se skládají ze standardizovaného plastového rámu a výměnné fixační proložky odpovídající potřebám zákazníka. Rámové fixační proložky na technické součástky jsou dobře použitelné pro různé typy automatických výrobních linek.

Přepravky pro ukládání na sebe

Vysoká produktivita: Pokud to dovoluje výška ukládaného dílu, mohou být fixační výlisky zkonstruovány tak, aby bylo možné jejich ukládání na sebe - stohování. Efekt: více výrobků uložených na stejné ploše. Ochrana před znečištěním: Náchylné výrobky (komponenty, technické součástky), uložené v takto upravených výliscích jsou chráněny před prachem a nečistotami.

Otočné stohovatelné fixační přepravky

Na sebe nebo jedna do druhé: Pokud takovéto výlisky jsou plné, ukládají se jedna na druhou. Po vyjmutí obsahu a otočení přepravky o 180°, je možné je přechovávat jednu v druhé. Úspora místa: Díky tomu je možné během zpáteční dopravy získat úsporu prostoru až o 80%.

Vklady do přepravek

Citlivé technické součástky, které jsou Přepravovány ve standardních plastových boxech (VDA-KLT, RAKO, EUROTEC, atd.), bývají často nejprve bezpečné uloženy ve fixačním výlisku. Ten je následně bezpečné vložen do odpo vídajícího boxu. Pokud výrobní šarže podléhá změně, je možné pouze vyměnit fixační vklady a boxy mohou být využívaný pro dalsi projekty.

Fixační proložky

Nejprve jsou přepravované díly ukládány do hnízda první spodní proložky. Na tyto díly Je ukládána další proložka s fi¬xačními hnízdy pro další díly. Tímto způsobem jsou baleny další vrstvy proložek a technických součástek. Konstrukce proložek vyžaduje větší preciznost. Hnízda musí být projektovány tak, aby technické součástky do nich přesně pasovaly. Kromě toho musí být dno přepravky vytvarováno tak, aby mohlo být uloženo na částech ležících pod nim.

Tvarované vstřikováním

Precizní výlisky

Specifikace týkající se preciznosti provedení a tolerance jsou někdy tak podrobné, že komponentní nádoby musí být tvarovány vstřikováním. Stává se také, že vzhledem k rozpěrám a důlkům ve struktuře, se ukazuje, že tvarování vstřikováním je jedinou rozumnou výrobní metodou. Pokud máme poptávku na velký počet komponentních nádob, tvarování vstřikováním je často nejvýhodnějším řešením.

Vstřikováním formované výlisky na technické součástky

Příklady:

  • Výlisek pro přepravu prvků motoru pro montážní pás.
  • Nádoby na napínače pásů pro motorizační průmysl
  • K-Box Název K-Box označuje nádoby na otočná ložiska různých rozměrů.
  • Výlisek na technické součástky pro regulátory tlaku.
  • Výlisky s ocelovými vložkami zabraňujícími otírání.
  • Přenašeče nákladu pro bezpečnou přepravu poháněcích prvků.