Logo Utz Group

Plastové boxy Utz pro přepravu v inovačních projektech

městské logistiky - SmartVan IoT

Plastové boxy Utz pro přepravu v inovačních projektech městské logistiky - SmartVan IoT

Společná myšlenka úspory energie a optimalizace dopravních procesů s ohledem na životní prostředí spojila partnery projektu SmartVan IOT, chytrého vozidla v městské logistice a doručovací služby na poslední míli, který vede technologická společnost EV Fleet. Integrace dopravy zboží a městské logistiky na internetu věcí otevírá nové možnosti pro budování inteligentních dodavatelských řetězců.

Prostřednictvím koordinace a integrace procesů probíhajících v rámci jednoho podniku i mezi různými subjekty je možné zajistit optimalizaci toků zboží a informací s tím souvisejících. 

Plastové boxy Utz pro přepravu v logistických projektech, doručování na poslední míli v městské dopravě.

Příkladem této spolupráce je využití plastových boxů Georg Utz #EUROTEC vybavených RFID kódy v projektu doručování výrobků konečnému zákazníkovi v rámci služby poslední míle, jehož cílem je zvětšení efektivity dopravy v městských aglomeracích. 
 
Skupina Utz vždy měla silné povědomí o ekologii. První aktivity spojené s ochranou životního prostředí společnost Utz realizovala již na konci 80. let 20. stol.! Avšak být skutečně ekologickým znamená být neutrálním z hlediska emise oxidu uhličitého, inteligentně využívat energii používanou k výrobě a dopravě, a předávat tyto zkušenosti dále. Každé odvětví má svá specifika – chápeme to a snažíme se najít řešení, která nejlépe vyhovují procesním potřebám našich zákazníků.

Inovativní logistická a dopravní řešení umožňují přepravovat více zboží s využitím menšího počtu dopravních prostředků vyžadujících menší počet operací. 

Modely dopravy založené na těchto předpokladech vyvíjí a zavádí tým EV Fleet ve spolupráci s partnery, včetně společnosti Georg Utze, v rámci projektu SmartVan IoT. 

Společně realizovaný projekt umožňuje optimalizaci nakládacího prostoru, identifikaci objednávek v reálném čase, přizpůsobení trasy jízdy a zkrácení doby dodání výrobků koncovému zákazníkovi.

Georg Utz je v rámci tohoto projektu dodavatelem přepravních boxů EUROTEC vybavených identifikační technologií RFID. Toto řešení je příkladem součinnosti jednotlivých druhů městské dopravy zboží a pokročilých logistických řešení, která umožňují efektivní plánování, dodávky a jejich řízení. Obzvláště důležité je to v oblastech velkých měst a městských aglomerací. Tento úkol splňuje inteligentní vozidlo SmartVan IoT, které se stalo příkladem automobilu disponujícího operačním systémem jako smartphone umožňujícím plnou integraci se systémy zákazníků, takovými jako např. systémy řízení flotily či logistické systémy partnerů umožňující sledování zásilek v reálném čase.   
Bude to znamenat možnost dynamické aktualizace dat a instrukcí týkajících se všech plánovaných dodávek zboží, podmínek jejich provedení a realizaci vratek a reklamací, což na dnešním rychle rozvíjejícím se e-commerce trhu umožňuje vybudování významné konkurenční převahy.

Inovační automobil, který je výsledkem spolupráce odborníků z mnoha různých oblastí poskytuje kvalitu, v níž každý přepravovaný výrobek může mít zajištěny zvláštní požadavky na přepravu a podmínky týkající se teploty, nebo vlhkosti vzduchu. Náklad může být zabalen podle pořadí výdejů zboží v rámci jízdy a sledování zásilky. Zajišťuje to autorský systém MATRIX-3D RFID Identification od společnosti EVFleet, který díky identifikaci přepravovaných boxů se značením v technologii RFID dodaných společností Georg Utz umožňuje monitorování obsahu přepravovaných výrobků a zajištění jim optimálních podmínek přepravy.

SmartVan IoT – je demonstrátor technologie sestavený na bázi elektrického dodávkového automobilu Mercedes-Benz eSprinter. Vozidlo je vybaveno motorem o výkonu 85 kW a čtyřmi trakčními bateriemi o celkové kapacitě baterie 47 kWh garantujícími dojezd 160 km. Nepochybnou výhodou eSprinteru je skutečnost, že při nabíjení pomocí nabíječky o výkonu 80 kW – nabití baterií na úroveň 80% trvá cca 30 min. Kromě toho je vozidlo vybaveno systémem kamer a monitorování procesu dodání, a díky izotermické konstrukci byla vyčleněna pasivní a aktivní zóna nabíjení vybavená chladícím agregátem a cargo regálem umožňujícím přímý a rychlý přístup ke každému výrobku. 

Pilotní projekt SmartVan IoT byl testován několik měsíců v rámci e-commerce dodávek realizovaných sítí Carrefour. Test prokázal, že systém, který funguje na bázi RFID technologie, umožňuje značnou optimalizaci skladovacího prostoru, okamžitou identifikaci zakázek a zkrácení času dodávky. Díky spolupráci s firmou Georg Utz se podařilo zvolit optimální speciálně navržené přepravní boxy EUROTEC, které je možné identifikovat díky technologii RFID. V inteligentních systémech reverzní logistiky – má klíčový význam integrace prodejního kanálu s informací o stavu na skladu. Prodejní platforma by měla zákazníkům zajistit vysokou úroveň služeb, a to včetně možnosti zrušit objednávky, které již byly postoupeny k vyřízení. V takovém případě se dynamická integrace informačních systémů stává nutností.  

Projekt byl oceněn v soutěži „Inovační produkt pro logistiku, přepravu a výrobu 2020”. Porota se rozhodla ocenit firmu EV Fleet za ECO & Fresh Delivery Foods (modelová on-demand přeprava).

Udržitelný rozvoj, optimální využití zdrojů a uzavřený oběh výrobků je ve společnosti Georg Utz filozofií fungování – proto se účast na projektu SmartVan IoT, vedeném technologickou společností EV Fleet, stala pro společnost zajímavým příkladem využití výrobků Utz v inovačních přepravních řešeních.