Logo Utz Group

Jaké jsou vlastnosti plastové palety Utz

v uzavřeném oběhu a jaká je její cena?

Jaké jsou vlastnosti plastové palety Utz v uzavřeném oběhu a jaká je její cena?

Jak plastové boxy a palety Utz podporují udržitelný rozvoj? Je cena palety jediným parametrem volby? 

Mnoho našich zákazníků patří mezi velké globální koncerny z automobilového, dopravního, chemického a také logistického či obchodního sektoru. Často jsou to firmy, které mají vysoké povědomí o nutnosti zmenšování uhlíkové stopy, avšak ne všichni zákazníci chápou potřebu a důvody využívání řešení přispívajících k bezpečnému životnímu prostředí ve stejné míře. Mnoho firem nadále hledá nejlevnější řešení, která neberou v úvahu proekologické potřeby a jejichž cena je hlavním argumentem pro jejich volbu – a proto jako společensky odpovědná firma tvoříme speciální program pro partnery, kteří se podobně jako my snaží v rámci nakládání s průmyslovými obaly zavádět uzavřený oběh a využívat trvalá řešení snižující emisi CO2. 
Každé odvětví má svá specifika, což chápeme a snažíme se hledat řešení co nejvíce šitá na míru, která budou v oběhu opakovaně používána. Ještě v letošním roce plánujeme spustit v Polsku originální program Utz Group, který byl vypracován ve spolupráci s nadací „my climate” pro vědomé proekologické rozhodování jak v soukromém životě, tak i v podnikání. Podrobnosti najdete na stránkách utzgroup.com

Jaké jsou vlastnosti plastové palety Utz v uzavřeném oběhu a jaká je její cena?   

Pro naše zákazníky je důležité, aby palety měly konstantní taru, jejich čištění bylo snadné a aby manipulace s nimi byla pohodlná, a to jak pomocí vidlicových vozíků, robotů, tak i manuálně. Zásadní je rovněž to, aby průmyslové boxy Utz měly hladké zpevněné dno garantující bezpečný provoz a tichý pohyb.  
Oddělení R&D společnosti Georg Utz, která tvoří konstrukční oddělení a oddělení kvality, vždy pracují na vývoji opakovaně použitelného řešení – optimálně přizpůsobeného potřebám zákazníka, a oddělení prodeje hledá jeho optimální cenu.

Cena plastové palety závisí na mnoha faktorech, ale statisticky se náklady na používání dřevěné palety vyrovnají nákupu plastové palety již po jednom roce.

Georg Utz je vlastníkem značky UIC® (Utz Industrial Compound). Ochranná známka UIC® je značka recyklované umělé hmoty s ověřenými a doloženými vlastnostmi, a konstantní kvalitou Utz. Výrobky ze suroviny UIC® mají stejné technické parametry jako výrobky z primárních surovin a splňují přitom vysoké požadavky Utz na kvalitu, a současně umožňují dosáhnout optimální ceny plastové palety.

Vlajkovým příkladem využití této suroviny ve výrobním závodu Utz v Polsku je paleta UPAL-U, která je často používána v potravinářském či farmaceutickém průmyslu, v čistých zónách a v přepravě vyžadující náročnější hygienické normy. Tato paleta se vyznačuje dlouhou životností bez nutnosti její údržby, což umožňuje ušetřit další náklady a má vliv na celkovou cenu plastové europalety. UPAL-U je téměř zcela uzavřená (těsnost 97%), díky čemuž se snadno čistí, a zároveň je vybavena otvory pro uchopení, což skvěle usnadňuje automatickou a manuální manipulaci. Po válečkových dopravnících se přemisťuje výjimečně tiše a díky skrytým ocelovým výztuhám je vhodná pro vysoké skladovací regály. Díky využití RFID kódů je možné paletu se zbožím sledovat v celém logistickém procesu, a díky vlastnostem plastové palety ji lze v procesu používat opakovaně bez dalších nákladů.  
 
Srovnání ceny plastové a dřevěné palety v dlouhodobém časovém horizontu – rozhodně poukazuje na výhody použití první z nich.  

Výrobní závod Georg Utz v Polsku (Kąty Wrocławskie) získal od roku 2020 výhradní právo na výrobu palety UPAL-U a zajišťuje její distribuci na všechny trhy Evropské unie.
Po skončení životního cyklu nám zákazník samozřejmě může použité výrobky vrátit. Po vyčištění a rozdrcení podle technologie Utz lze surovinu získanou v důsledku jejich rozemletí použít v dalším výrobním procesu. Jedná se o opakované použití v čisté podobě!